Over de Wiershoeck

Over de Wiershoeck

Stichting Stadsboerderij De Wiershoeck is in 1981 opgericht. De stichting is een algemene voorziening en biedt mensen van allerlei achtergronden en leeftijden een zinvolle tijdsbesteding. Dat gebeurt door middel van een gevarieerd werkaanbod in onze tuin en in de werkplaatsen.

Onze missie en visie is om een beschutte en fijne werkplek te bieden voor iedereen die, om wat voor reden dan ook, een bijdrage wil leveren. Het werk vindt plaats in een mooie, natuurlijke omgeving waar je als mens in alle rust in contact kunt komen met de natuur. Je kunt hier natuurlijk ook andere mensen ontmoeten.

Binnen de Wiershoeck kan iedere medewerker zich in zijn of haar eigen tempo bezig houden met werkzaamheden waar zijn/haar belangstelling ligt.

Je kunt allerlei verschillende werkzaamheden uitvoeren. Om een indruk te krijgen kun je kijken naar de werkgebieden die op deze website worden besproken.

De Wiershoeck ligt in het hart van de wijk Beijum aan de noordoostzijde van de stad Groningen. Wekelijks werken er ongeveer 40 medewerkers bij ons.
Iedereen is bij De Wiershoeck welkom om in het zomerseizoen te genieten van ons zomerprogramma met muziek en poëzie. Het winterprogramma bestaat voornamelijk uit cursussen, lezingen en workshops. Ook hierbij is iedereen van harte welkom.